Gelijke kansen voor elk kind

Bij het team van Kolegio Rayo di Solo staat het kind echt centraal. De medewerkers hebben hart voor de zaak, zijn harde werkers en schromen zich niet om alles op alles te zetten voor het individuele kind.

Bij ons staat het kind centraal

Kolegio Rayo di Solo is verantwoordelijk voor het regulier openbaar onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid naar geloof- of levensbeschouwelijke overtuiging, ras of sekse. Nu bezoeken ongeveer 370 kinderen de school, er zijn 16 groepen.

Bij het team van Kolegio Rayo di Solo staat het kind echt centraal. De medewerkers hebben hart voor de zaak, zijn harde werkers en schromen zich niet om alles op alles te zetten voor het individuele kind.