Inschrijven

Kolegio Rayo Di Solo

Als uw kind voor het eerst naar school moet, kunt u uw kind centraal inschrijven bij de samenwerkende schoolbesturen (https://aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com/), zodra het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Om uw kind in te schrijven heeft u het volgende nodig:

  • Een geldige legitimatie zoals een sedula of paspoort;
  • Een trouw of familieboek;
  • 2 recente pasfoto’s van uw kind(eren);
  • Inenting documenten;
  • Onderwijskundig rapport (indien uw kind(eren) al een andere school (kinderopvang) heeft bezocht).

Woont uw kind (nog) niet op Bonaire, dan bent u ook verplicht om aan bovenstaande eisen te voldoen. Heeft u één van bovenstaande gegevens niet bij de inschrijving, dan vindt er geen inschrijving plaats.

Als uw kind al schoolgaande is (4 jaar en ouder) kunt u contact opnemen met de school. Voor de inschrijving heeft u ook bovenstaande bescheiden nodig. Aanvullend moet u ook een bewijs van uitschrijving van de vorige school overleggen.