Over ons

Kolegio Rayo di Solo

KOLEGIO RAYO DI SOLO werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

We zitten in het proces van vernieuwing van de reken en taal methode. We beschikken over digitale hulpmiddelen die ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijs. Behalve Nederlands krijgen de leerlingen ook Papiamentu op school.

Het burgerschap onderwijs is nog in ontwikkeling. We geven verkeerslessen in groep 7, groep 8 leerlingen doen het programma Ondernemerschap. Er is een les in ontwikkeling over burgerschap door OCW. We leren de leerlingen ook respect hebben voor vlag en volkslied.

Voor alle leerlingen wordt het referentieniveau minimaal 1F voor rekenen en 1F voor taal nagestreefd. Er zijn ook leerlingen die respectievelijk 2F en 1S aankunnen. Deze wordt dan ook zeker aangeboden. Voor een aantal leerlingen van school KOLEGIO RAYO DI SOLO is dit niveau niet op alle domeinen haalbaar. KOLEGIO RAYO DI SOLO hanteert hiervoor de volgende procedure: de leerkracht van het betreffende kind gaat met de intern begeleider in gesprek. Samen bepalen zij het plan van aanpak voor deze leerling.

Een doorlopende leerlijn voor iedere leerling wordt georganiseerd door passende activiteiten te organiseren en door te differentiëren binnen het methode-aanbod.

De school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat, zie hiervoor het document veiligheidsplan en het pestprotocol. Jaarlijks doen wij een veiligheidspeiling. Ook maken we gebruik van veiligheidscoördinatoren. De veiligheidscoordinatoren zijn bekend bij de leerlingen en staan op posters in alle klassen en andere ruimtes van de gebouwen.

De directeur van Kolegio Rayo di Solo is:
Mw. Jubella Balentin